20130130

දහම් පද


ප්‍රඥාව නම්
ඇතුළතත් පිටතත් සිදුවෙන සියල්ල
මොහොතින් මොහොතට සිහියෙන් දැක
උපේක්ෂාවෙන් විසීමෙහි ප්‍රතිඵලයයි..

ඤායස්ස අධිගමාය
යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨානා.

සමාධිය නම් එසේ විසීමෙන් සිතෙහි ඇති වන
සමාහිත බවයි..

විදසුන් වඩන සිල්වතා,
තමා තුළ ඇති වෙනසත් දකිනවා.
ඊට උපේක්ෂාව ඇති නිසා සිල් රැකෙනවා.
ඔහුට අපහසුවක් නැහැ.

ශ්‍රද්ධාව නිසා සිල් රකින්නා
වීර්යයෙන් ශීලය රැකගත යුතුයි..

================================================

 බුදුන් වහන්සෙ උගන්වන්නෙ
පංච නීවරණ වලට
සිහියෙන් හා උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නයි..

ඒ අත්දැකීමක්..
වචනයෙන් ගන්න බැහැ..
තමන් අත්දැකිය යුතුයි..

4, වීර්යයෙන්, සමස්තය දැනෙන සිහියෙන්,
පවතින දෙයට ලෝභ-ද්වේශ දෙකෙන් තොරව
[සිතෙහි වෙනස්වීම්]
දහම්හි දහම් අනුව දකිමින් වෙසෙයි,

 =================================================

බුදු දහමෙන්
ඇස් පාදා ගත් කෙනෙක්
බුදු දහම පිළිබඳව
අන්ධයන් කරන ප්‍රකාශ වලින්
සැලෙන්නෙ නැහැ.

බුදු දහම ලෝකයට කළ සේවය සෙවීමෙන්
කාටවත් සැබෑ බුදු දහම සොයාගන්න ලැබෙන්නෙ නැහැ.
ඒත් බුදු දහමෙන්
තමන්ට වෙන සේවය සොයන කෙනෙකුට
බුදු දහම නැත්නම්
දුකෙන් මිදෙන්න වෙනත් මගක් නැති බව
වැටහෙනවා.

මගේ අත්දැකීම ඒකයි..

ඒ නිසා ලෝකයා මොනවා කිව්වත්
බුදු දහම පිළිබඳ
මගේ පිළිගැනීම, ගෞරවය සහ කෘතඥතාවය
අබමල් රොණකින්වත්
වෙනස් වෙන්නෙ නැහැ.

=============================================

වැරදි ධර්ම දේශනා
බුදු වදන් වලින් පටන් අරන්
මිථ්‍යා දෘෂ්ඨි වලින් අවසන් වෙනවා.

හොඳ ධර්ම දේශනාවක්
සමාන්‍ය කරුණු වලින් ඇරඹිලා
බුදු වදන් සපථ කරමින්
අවසන් වෙනවා.
==================================================
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/74686_352265011547539_1151009783_n.jpg
 

බුදුන් වහන්සේ
සත්පුරුෂයා යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ
ආර්යයාම නොවෙයි..
ආර්යයෙකු නොවෙන යහපත් පුරුෂයායි..
ආර්යයා අනිවාර්යයෙන් සත්පුරුෂයෙක්..
අස්‌සුතවා පුථුජ්‌ජනො –
අරියානං අදස්‌සාවී
අරියධම්‌මස්‌ස අකොවිදො
අරියධම්‌මෙ අවිනීතො,
සප්‌පුරිසානං අදස්‌සාවී
සප්‌පුරිසධම්‌මස්‌ස අකොවිදො
සප්‌පුරිසධම්‌මෙ අවිනීතො –
No comments:

Post a Comment