20141129

රාග ද්වේෂයන් නිසා සිතට හා කයට සිදු වෙන හානිය


Kavindu Pathirana ‎තුලාව (justice)
[[ රාග ද්වේෂයන්හි අඩු වැඩි වීම මිනිස් ආයුෂ කෙරෙහි බලපානුයේද? ]]

රාගය ද්වේශය
ස්වාභාවිකව ඇතිවෙන්නෙ
සත්වයා යම් යම් දේට පොළඹවන්නයි.

ආහාර ගැනීමට, ප්‍රජනනයට,
රාගය නිසා පෙළඹෙනවා.
ද්වේශය නිසා
සතුරන්ට බියෙන් පළා ගිහින් හෝ
කෝපයෙන් ගැටීමෙන්
ආරක්ෂාව සලස්වා ගන්න
සත්වයා පෙළඹෙනවා.

සියුම් විදියට, කූට ආකාරයට
සැලසුම් සහගතව ක්‍රියා කළත්..
මිනිසාත් රාගයෙන් හා ද්වේශයෙන්
කරගන්නෙ මේ දේවල් තමයි..

රාගය හා ද්වේශය ඇතිවෙද්දි
සිතෙහි සහ කයෙහි
සිදු වෙන ජෛව රසායනික වෙනස් වීම්
කයෙහි නිරෝගී බවට බාධාවක්.

ආවේග ප්‍රබල වෙන තරමට
හානියත් ප්‍රබලයි..
රාගය හෝ ද්වේශය
උපාදාන වීමෙන්..
කෙනෙක් උමතු වෙනවා.
කෙනෙක් මියයනවා.

එවැනි අන්තයකට
කෙනෙක් පත්වෙන්නෙ
එකවර නෙමෙයි..
බිඳුවෙන් බිඳුව එක් වෙලා
කළයක් පිරෙන්නාක් මෙන්
රාගයත් ද්වේශයත් නිසා
මිනිසාගේ නිරෝගී බව
දිනෙන් දින ඛාදනය වෙනවා.

සතුන්ගේ මෙන් නොව
මිනිසාගේ මේ ආවේග වලට
ඔහු මවන හිස් චිත්ත රූප
හේතු වෙනවා.
චිත්ත රූපය බොරුවක් වුණත්
ආවේගය සත්‍යයක්..

රාගය හා ද්වේශය විසින්
සිතෙහි හා කයෙහි ඇතිවෙන
වෙනස් වීම් ගැන සිහියෙන්
ඒ වෙනස් වීම් වලට උපේක්ෂාවෙන්
වෙසෙන්නට පුහුණු වීම් නිසා
සිතට හා කයට සිදු වෙන හානිය
අවම කරගන්න පුලුවන්.
කලින් සිදු වුණ හානිත්
මකාගන්න පුලුවන්..