20121228

ඔබ වැඩිහිටි මිනිසෙක්ද?කුඩා දරුවෙකුට හෝ
සුරතල් බලුපැටියෙකුට
කුසගිනි වෙයි.

කුසගින්න නිසා හඬයි.

ඒ හඬන හඬින්
සිත කම්පා වුණ කාන්තාවක්
"ඇයි, පැටියෝ," කියාගෙන පැමිණ
කුසගින්න නිවන්නට
කටයුතු කරන්නීය.


 

මෙය නැවත නැවත සිදුවන විට
ළදරු සිත මේ රටාවට හුරු වෙයි.

කුසගින්න නැති වෙලාවක වුවද
"පැටියෝ" යන වචනය
සිරුර තුළ ප්‍රිය ජනක වේදනා
උපදවන වචනයක් වෙයි.

කුසගින්න ඇති වෙලාවක
කුසගින්න නොනිවුණත්
"පැටියෝ" යන වචනය නිසා
යම් කාලයක්
කය කුසගින්නෙන් පෙළුණත්
සිතට සැනසිල්ලේ සිටිය හැක.

අප අතින් කිසියම් ක්‍රියාවක් සිදුවෙද්දී
ඒ අවස්ථාවෙහි අපට ඇසෙන හඬ මෙන්ම
රූප, රස, සුවඳ හා ස්පර්ෂ නිසා
අප සිතෙහි හා කයෙහි සිදුවෙන වෙනස් කම්
එම අත්දැකීමෙහි කොටසක් ලෙස
අපි විඳින්නෙමු.

ඉන් පසුව එම අත්දැකීමෙන්
ශරීරයෙහි හෝ සිතෙහි සිදු වූ වෙනස්කම් හෝ
එම වෙනස් කම් වලින් කොටසක්
කෘතිමව නිර්මාණය කළොත්
එම අත්දැකීම නිසා
කයෙහි හා සිතෙහි වූ වෙනස්කම්
යම් ප්‍රමාණයක්
නැවත අපතුළ ඇතිවෙයි.

දැන් මේ මොහොතෙහි
බාහිර ලෝකයෙහි සිදුවෙන දෙයින්
ඔබ තුළ වෙනස්කම් සිදුවෙමින් පවතියි.

ශ්වසනය, ආහාර ජීර්ණය,
රුධිර සංසරණය ආදී
කායික ක්‍රියාකාරිත්වයන් නිසාත්
ඔබ තුළ වෙනස් වීම් සිදු වෙයි.

දැන් මේ මොහොතෙහි
ඇතුළත හා බාහිර සිදුවන
වර්තමාන වෙනස්කම් හැර
අප කයෙහි හා සිතෙහි සිදුවන
අන් සියලුම දේ
අප එසේ විඳිනලද අත්දැකීම්වල
ප්‍රතිනිර්මාණයන්ය.

අපි කළ යුතු දේ කරන්නේත්
ප්‍රිය දේ සොයා යන්නේත්
අප්‍රිය දෙයින් ඉවත් වන්නේත්
මේ ක්‍රතෘ විරහිත
ස්වයං ජනනීය ක්‍රියාවලිය ආධාරයෙනි.

බලුපැටියාට හෝ ළදරුවාට
ආහාර දුන් කාන්තාව
"පැටියෝ" කියා ඇමතුවොත්
අර ළදරුවා හෝ බලුපැටියාගේ
කයෙහි හා සිතෙහි සිදුවෙන වෙනස් කම්
පාලනය කළ නොහැක.

කයෙහි හා සිතෙහි සිදුවෙන
වෙනස්කම් දෙකම සිදුවන්නේ ඉබේටය.

දරුවාත්, බලුපැටියාත්
ඔවුනට ප්‍රියවූ
එම ශබ්දයට, රූපයට,
සුවඳට, රසට හා ස්පර්ශයට
වහලෙකි.

රිසි ලෙස හීලෑ කරගන්නට,
තමන්ට රිසි අතක ගෙන යන්නට,
රිසි අයුරින් ප්‍රයෝජන ගන්නට,
රිසි අයුරින් පාලනය කරන්නට,
මෙම ශබ්දයට, රූපයට,
සුවඳට, රසට හා ස්පර්ශයට
හැකියාවක් ඇත.

ඒ හැකියාව ඇත්තේ
අර කාන්තාවට පමණක් නොවේ.

ඇය විසින්
දරුවා හෝ බලු පැටියා තුළ
නිර්මාණය කොට හුරු කළ
ශබ්දයට, රූපයට,
සුවඳට, රසට හා ස්පර්ශයටයි.

ඒ ළදරුවා හෝ බලුපැටියා ඔබ නම්
ඒ ශබ්දය, රූපය, සුවඳ, රස
හා ස්පර්ශය හෝ ඉන් කොටසක්
ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැකි
ඕනෑම කෙනෙකුට, ඕනෑම දෙයකට
ඔබ පාලනය කළ හැක.

ගීතයකට, චලන චිත්‍රයකට,
සිතුවමකට හෝ ඡායාරූපයකට,
සුවඳ විලවුන් වර්ගයකට,
ආහාරයකට එම ක්‍රියාවලිය ඇසුරෙන්
අප උත්තේජනය කරගෙන
කිසියම් මාවතක රැගෙන යන්නට
එම ශබ්දයට, රූපයට,
සුවඳට, රසට හා ස්පර්ශයට
හැකියාවක් ඇත.

මේ ඡායාරූපයේ සිටින
ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් ගේ මුහුණු
එකින් එක බලන විට
ඔබ තුළ විවිධ හැඟීම ජනිත වෙයි.

 
 ප්‍රිය ජනක ශබ්දයට, රූපයට,
සුවඳට, රසට හා ස්පර්ශයට ඇති බලයම
අප්‍රිය ජනක ශබ්දයට, රූපයට,
සුවඳට, රසට හා ස්පර්ශයටද ඇත.

ඔබ තුළ සිදුවෙන
ඒ ප්‍රිය අප්‍රිය වෙනස්කම්
ඔබ ඇතිකරගන්නා ඒවාද?
එම හැඟීම් පිළිබඳව
ඔබට පාලනයක් තියනවාද?.

මේ සත්‍යයෙන්
මේ වහල්බවින් ගැලවීමක්
වැඩිහිටි ඔබටවත් තිබේද?

ළදරුවාට හෝ බලුපැටියාට නැති
ආත්ම දමනයක් ඔබට තිබේද?

තිබිය යුතුය.

මින්පසුව ඔබ යම් දෙයක් කරන විට
ඊට හේතුවන ප්‍රිය අප්‍රිය උත්තේජනය
දකින්නට උත්සාහ කරන්න.

No comments:

Post a Comment