20140618

මෙත් වැඩීම විපස්සනා වැඩීමට වඩා අගෙයි..


අපේ පොඩි දෙන්නා
උදේ පාසල් යන්න සූදානම් වෙලා
බලාගෙන ඉන්න වෙලාවෙ
මෛත්‍රිය පහදලා දෙන්න
මම හිතුවා.
ඔවුන් දැන් කීප දවසක ඉඳලා
හවසට බුදුන් වඳිනවා,
මුලදි අපි දෙන්නත්
දවස් දෙක තුනක් වැන්දා.
දැන් ඔවුන්ම මල් කඩන් ඇවිත්
පහන පත්තු කරලා,
හඳුන් කූරු පත්තු කරලා
අපිට කිව්වාම
අපි ගිහින් අත ගහලා
මල් පහන උඩින් තියනවා.
ඉන් පස්සෙ ඔවුන් තනිවම වඳිනවා.
තාම ගාථා ටිකවත් හරියට දන්නෙ නෑ.
වැරදෙන තැන් හදනවා.
සමහර දවසට, අන්තිමට
විනාඩි කිහිපයක් ආනාපාන සති කරනවා.

ඊයෙ අපිත් වැන්දා...
ඊයෙ තමයි මුලින්ම මෛත්‍රි කරන්න කියා දුන්නෙ.

මේ මුළු විශ්වයත් අපිත් එකක් බව හිතලා
මේ විශ්වයෙම ඉන්න හැම සත්වයෙකුටම
දුකක් නොවේවා, නිරෝගී වේවා,
සුවපත් වේවා කියල හිතන්න ඔවුන්ට කිව්වා.

උදේ වෙලාව තිබුණ නිසා
මෛත්‍රිය පහදලා දෙන්න හිතුවා.

මම කිව්වා
"වතුරෙ තියන අයිස් කැටයක්
වතුර ගැන හිතන විදියට
මේ හැම දෙයක් ගැනම හිතන්න..
 

අපිට දැනෙන්නෙ නැති වුණාට
මේ හැම දේම තරංග. අපිත් තරංග.

අපි මෛත්‍රී කරන කොට
ඒ තරංග මුලු විශ්වයටම දැනෙන්න පුලුවන්.
ඈතට යන තුරු
යන්තමින් හරි දැනෙන්න පුලුවන්."

පුතා අහක බලාගෙන කියනවා,
"අපේ මඩ නිසා තමයි දැනෙන්නෙ නැත්තෙ." කියලා.

ඔහු මඩ කියන්නෙ කෙලෙස් වලට.
ඇත්තටම කෙලෙස් නැතිවුණාට පස්සෙ
මෛත්‍රිය විතරයි ඉතුරු වෙන්නෙ.

ඉන් පස්සෙ මම ඔහුට
ඒ කුසලයෙ බලය කියල දුන්නා.

අපි කෙනෙකුට දානයක් දුන්නොත් පිනක්.
රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට දානයක් දුන්නොත්
පින වැඩියි.
පසේ බුදු කෙනෙකුට, බුදු කෙනෙකුට
දානයක් දුන්නොත් පින තවත් වැඩියි.

මුලු සක්වල ගැබ පුරාම
බුදු පසේ බුදු මහ රහත් වරු පුරවලා
දානයක් දෙනවාට වඩා
ඇසිපිය ගහන තරම් වෙලාවක්
මෛත්‍රිය වැඩුවොත් ඒ කුසලය බලවත්.
කියල මම කිව්වාම
ඔහු ඇහුවා
"විපස්සනා???" කියලා.

"අසුරක් ගහන තරම් වෙලාවක්
විපස්සනා වැඩුවොත්
ඒ කුසලයට සමානයි"
________________________________
විපස්සනා වලට වඩා
මෛත්‍රිය බලවත් වෙන්නෙ ඇයි?

විපස්සනා කරන මොහොත වටින්නෙ
ඒ මොහොතෙ
තමා තුළ සිදුවෙන වෙනස්වීම් වලට
සිහිය සමග තියන උපේක්ෂාව නිසයි.

ඒ මොහොතෙ කෙලෙස් නැහැ.

සිහිය නිසා මෝහය නැහැ.
උපේක්ෂාව නිසා රාග ද්වේශ නැහැ.

ඒත් ඒ උපේක්ෂාව තියෙන්නෙ තමන් ගැන.
ඒ උපේක්ෂාවෙ සීමාව තමන් විතරයි.
ප්‍රදේශය සීමිතයි.
 
සම්පජානෝ සතිය පවතින්නෙ 
ඒ සීමිත ප්‍රදේශයට විතරයි.

මෛත්‍රියෙදි අන් සියලු සත්වයාටම
ඒ උපේක්ෂාව තියනවා.
ප්‍රදේශයට සීමාවක් නැහැ.
සම්පජානෝ සතිය අනුව
කෙනෙකුට දැනෙන සීමාව අනුව
ඒ උපේක්ෂාව ප්‍රබලයි.


සම්මා සතිය තියන මොහොත
එක අසුරු සැණක් නම්
පැය ගණන් විපස්සනා වැඩීමෙන්
ඇති ඵලය කුමක්ද?

ව්‍යාපාරයෙදි කරන
ආයෝජනයට අනුව ඇත්තෙ 
සුලු ලාභයක්.

ඒ ආයෝජනයට ඇති වටිනාකම කුමක්ද?

විපස්සනා වැඩීමෙදි
උපේක්ෂාව නැතුව සිහිය වැඩුවත්
එහිදී කරන විශාල ආයෝජනයත්
ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගයෙ එක මාර්ගාංගයක්.
අත්‍යාවශ්‍ය මාර්ගාංගයක්.

සම්මා සතිය දියුණු කරගන්න
විපස්සනා වඩන වෙලාවෙ
අපි නූපන් කුසල් දියුණු කරගන්න
වෑයම් කරනවා.
ඒ වෑයම සම්මා වායාම වලටයි අයිති.

සම්මා සතිය එක අසුරු සැණක් සඳහා
සම්මා වායාම පැය ගණනක් ගත කිරීම
ප්‍රබල ආයෝජනයක්..

No comments:

Post a Comment