20140214

සම්පජානෝ සතිය දියුණු පුද්ගලයන් විශේෂ පුරුෂයන්....


චිත්‍ර , සංගීතය, නර්තනය, පිළිම නිර්මාණය,
ගෘහ නිර්මාණය, ආයුර්වේදය, ජ්‍යෙතිෂය,
යෝග, කාම සූත්‍රය, කුට්ටනීමතය
සහ තන්ත්‍රයාන කෘති ආදී සියල්ලම 
 එකිනෙක හා සම්බන්ධයි.

මේ
සියල්ලම
එකිනෙක හා බැඳී තිබෙන්නේ
අපේ සිත, පසිඳුරන් හා කය නිසයි.

බුදු දහම 
සියල්ලටම ඉහළින් තියෙන්නේ
ඒ සියල්ලම එකට බැඳෙන
මූලික කරුණු තමන් තුළ හදාරමින්
ඒ සියල්ලෙන්ම ඇති වෙන ප්‍රශ්න විසඳන්නට
පැහැදිලි, සරල, පහසු ක්‍රමයක්
ඉදිරිපත් කරන නිසයි.

ඉහත දැක්වූ සියල්ලම
අසීමිත පිරිසකගෙ දායකත්වයෙන්
අනන්ත කාලයක් තිස්සෙ ගොඩ නැගුණ
දැනුම් සම්භාරයක්.

බුදු දහමෙ හරය වන විදර්ශනාව
තනි පුද්ගලයෙක්
සයවසරක ගවේෂණයෙන්
තමා තුළ අත්දැකල සොයාගත් දෙයක්.බුදු දහමට අනුව
විපස්සනා වඩන කෙනෙක් සිහිය පවත් වන්නෙ
තමන්ගෙම කය ගැන සහ සිත ගැනයි.

හැම මොහොතකම කයත්
සිතත් වෙනස් වෙනවා.
මේ වෙනස් වීම් එකිනෙකට සම්බන්ධයි.
කය හෝ සිත තනිව වෙනස් වෙන්නෙ නෑ.

මේ වෙනස් වීම් ප්‍රිය කිරීම
සහ අප්‍රිය කිරීමෙනුත්
මේ වෙනස්වීම් ගැන මෝහයෙන්
අවසිහියෙන් සිටීමෙනුත්
අපි ඒ මොහොතෙත් අනාගතයටත්
ගැටළු ඇති කරගන්නවා.
වැරදි කරනවා. පව් කරනවා.
සිල් බිඳගන්නවා.

සතිපට්ඨානය හතරකට බෙදා දුන්නත්
අපි සිහිය වඩන්නෙ
වේදනා මගින් සම්බන්ධ වෙන
සමස්ත නාම-රූප ඒකකය ගැනම
සිහියෙන් සිටින්නයි.

කයෙහි සිදු වෙන වෙනස් වීම්
වේදනා ලෙස හඳුන්වනවා.
සිතෙහි වෙන වෙනස්වීම් ධම්ම නමින් හැඳින්වෙනවා.

සිතත් කයත්, මේ වෙනස්වීම් සියල්ලම ගැන
සමස්තයක් ලෙස සිහියෙන් සිටීම
සම්පජානෝ සතිය නමින් හැඳින් වෙනවා.

විදර්ශනාවෙන් දියුණු වෙන
සම්පජානෝ සතිය නැතිව
වෙනත් කිසිම දෙයක්
නිසි ලෙස කරන්න බැහැ.

පුළුල් මනසක් ඇති
උසස් කලාකරුවන්, විද්‍යාඥයන්,
ලේඛකයන්, කවීන්, සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරුන් ආදී
විශේෂ පුරුෂයන් සියල්ලන්ම
සම්පජානෝ සතිය දියුණු පුද්ගලයන්.
ඔවුන් සසර සැරිසරද්දී
විදර්ශනා වැඩූවන් විය යුතුයි..

එක දෙයක් දකින විට
ඊට අදාල බොහෝ දේ
ඔවුන්ට දැකිය හැකියි.

සම්පජානෝ සතිය දියුණු කරන ක්‍රමය
විදර්ශනාවයි.

No comments:

Post a Comment