20140822

එක මොහොතක වටිනාකම කියන්න බැහැ.


අපි හැම කෙනෙකුගෙම ජීවිත
දවසින් දවස, පැයෙන් පැය,
මොහොතින් මොහොත කෙටි වෙනවා.

අපි මොහොතක් පාසා
ජීවිතය ගතකරන ආකාරය අනුවත්
ඒ මොහොත අපිට බරක් වෙන්න පුලුවන්..
සැහැල්ලුවක් වෙන්න පුලුවන්.
ඒ වගේම
සමස්තයක් විදියට
අපේ ආයුෂ කෙටි වෙන්නත්
නිරෝගී බවට හානි වෙන්නත්
මේ මොහොත ගත කරන විදිය
අඩු වැඩි වශයෙන් බලපානවා.

අපි අද වැරදි විදියට ගත කරන
එක පැයක් දෙකක් නිසා
ජීවිතයෙන් දවසක්, සතියක්..
මාසයක්, අවුරුද්දක් නැති වෙන්න පුලුවන්.

එක මොහොතක් නිසා ජීවිතයම නැති  වෙන්නත් පුලුවන්.
 
තත්පර පහළොවක්
රියදුරා නින්දට වැටීම නිසා
වාහන දහයක් දොළහකට හානිවිය.
ජීවිත හානි සිදු නොවීම ප්‍රාතිහාර්යයකි.
රියදුරාගේ නින්ද
අන් සියල්ලන්ට භයානක සිහිනයක් විය.
http://enddd.org//wp-content/up2/drowsydriving
වාහනයක් පදවන කෙනෙක්
එක තත්පරයක් නින්දට වැටීමෙන්
මුළු ජීවිතයමත් නැති වෙනවා.
තවත් ජීවිත ගණනාවක් නැති වෙනවා.

එක මොහොතක වටිනාකම කියන්න බැහැ.

ඔබ කෝපයට පත් වෙලා
දුක් විඳින පැය ගණන අනුවත්
ඔබේ ජීවිතය කෙටි වෙනවා...
දුක භය සතුට ආදී
සියලුම ආවේග වල බර
හෘදයට දරන්න වෙනවා.
බොහෝ විට ඒ ආවේග
අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියි.
අවශ්‍ය කාලයට වඩා
කල් පවතිනවා.

එක වෙලාවක හෘදය නවතින්නත්
ඒ ආවේග වලින් දැනෙන පීඩනය
හේතු වෙන්න පුළුවන්.

කිසියම් ක්‍රමයකින්
කිසිම රසායනිකයක පිහිට නැතිව...
මේ ආවේගවලින් වෙන හානිය
අඩු කරගන්න, දුර්වල කරගන්න
ඔබට පුලුවනි නම්
ඔබ එය බැහැර කරනවාද?
----------------------------------------------

විපස්සනා භාවනාවNo comments:

Post a Comment